SHimano Kairiki 8 150m Yellow

119.00 RON
Shimano Kairiki 8 150m 0.100mm/6.5kg Yellow
59WPLA58R31
+
119.00 RON
In stock
Shimano Kairiki 8 150m 0.130mm/8.2kg Yellow
59WPLA58R32
+
119.00 RON
In stock
Shimano Kairiki 8 150m 0.160mm/10.3kg Yellow
59WPLA58R33
+
119.00 RON
In stock
Shimano Kairiki 8 150m 0.190mm/12.0kg Yellow
59WPLA58R34
+
119.00 RON
In stock
Shimano Kairiki 8 150m 0.200mm/17.1kg Yellow
59WPLA58R35
+
119.00 RON
In stock
SHimano Kairiki 8 150m Yellow